Kilpailujen ehdot

Osallistumisedellytykset
Tämän kilpailun järjestää ja siitä vastaa Kisat verkossa.fi, y-tunnus: 14374572
Niine 7, 10414 Tallinna, Viro.

1. Tarjontamme perusajatus
Kaikki kilpailumme järjestetään sponsorien tuella. Täyttämällä tietosi osallistut kilpailuun ja annat halutessasi markkinointiluvan. Kilpailuun voit osallistua myös lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: osallistu@kisatverkossa.fi. Haluamme tarjota sinulle vain mielenkiintoista ja merkityksellistä markkinointia sähköpostitse ja puhelimitse. Annetun markkinointiluvan voi perua koska vaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@kisatverkossa.fi

2. Osallistumisoikeus
2.1 Osallistumisoikeus on kaikilla, jotka kilpailuun osallistuessaan ovat vähintään 18-vuotiaita, jotka osallistuvat kilpailuun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sijaitsevasta paikasta ja joiden vakituinen asuinpaikka on jossakin näistä maista. Kilpailuun eivät voi osallistua Kisat verkossa.fi:n työntekijät, sidosryhmät tai yhteistyökumppanit, taikka niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt.

2.2 Kilpailuun on osallistuttava omalla nimellä ja oikeilla tiedoilla.

3. Osallistuminen
3.1 Kilpailuun voit osallistua rekisteröitymällä nettisivuilla, jolloin annat samalla yhteistyökumppaneillemme luvan suoramarkkinointiin puhelimitse, sähköpostitse, sekä kirjeitse. Kilpailuun osallistuminen on myös mahdollista ilman markkinointiluvan antamista. Mikäli haluat vain osallistua arvontaan, antamatta markkinointilupaa yhteistyökumppaneillemme, onnistuu se lähettämällä sähköpostin osoitteeseen osallistu@kisatverkossa.fi. Viestin otsikkona tulee olla “Osallistuminen arvontaan” ja viestiin tulee sisällyttää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, kotiosoite, kaupunki, postinumero, puhelinnumero ja sähköposti.

3.2 Osallistuminen kilpailuun on mahdollista ainoastaan ilmoitettuun päivämäärään asti.

3.3 Osallistumiseen ei vaikuta tuotteiden hankkiminen, vastikkeellisten suoritteiden hyödyntäminen eikä yhteys- tai käyttömaksujen maksaminen Kisat verkossa.fi:lle, sponsoreille, yhteistyökumppaneille tai muille kilpailuun liittyville yrityksille. Mikäli osallistumisen yhteydessä toteutetaan kysely tai esitetään tarjouksia, näihin osallistuminen ei vakuta voittomahdollisuuksiin.

3.4 Osallistujan rekisteröityessä antama markkinointilupa on mahdollista peruuttaa kilpailuun osallistumisen jälkeen, vaikuttamatta voittomahdollisuuksiin. Mikäli haluat peruuttaa markkinointiluvan, lähetä sähköposti osoitteeseen osallistu@kisatverkossa.fi ja kerro mitkä markkinointiluvat haluat poistaa ja miltä yrityksiltä. Me viemme tiedon eteenpäin yhteistyökumppaneillemme, jotka poistavat tietosi heidän järjestelmistään.

4. Kilpailujen voittojako ja niiden erityisehdot
4.1 Kisat verkossa.fi.n sivuilla olevat palkinnot arvotaan kahden viikon kuluttua kilpailun päättymisestä kaikkien osallistujien kesken.

4.2 Palkinnon ollessa lahjakortti, palkinto voidaan toimittaa useana lahjakorttina vastaten arvonnan kokonaispalkintosummaa.

5. Kilpailun voittoilmoitus

5.1 Voittajille ilmoitetaan, puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook).
5.2 Kilpailun järjestäjä ottaa vastuulleen palkintojen toimituksesta aiheutuvat kulut
5.3 Rahapalkinnot maksetaan tilisiirtona.

6. Palkinnon saantioikeuden raukeaminen
6.1 Mikäli kilpailun voittajalle ei onnistuta ilmoittamaan voitosta, katsotaan hänen oikeutensa palkintoon rauenneen. Voiton ilmoittaminen tulkitaan epäonnistuneeksi kaikkien seuraavien kohtien täyttyessä.

Voittajaa ei tavoiteta puhelimitse soittoyrityksistä (Viisi kertaa, viitenä eri ajankohtana) huolimatta.
Voittaja ei reagoi mahdolliseen yhteydenottoon sosiaalisessa mediassa 14 päivän kuluessa.
Sähköpostitse toimitettua ilmoitusta voitosta ei voida toimittaa perille tai voittaja ei 14 päivän kuluessa viestin toimittamisesta reagoi ilmoitukseen ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

6.2 Palkinnon saantioikeuden rauetessa, palkinto arvotaan uudelleen samojen osallistujien kesken.

7. Siirrettävyys ja verot
Voitto on aina henkilökohtainen ja sen oikeutta ei voi luovuttaa. Voittaja vastaa yksinomaisesti mahdollisista perittävistä veroista ja viranomaismaksuista.

8. Netiketti, käyttäytymissäännöt, hylkääminen ja kilpailusta sulkeminen
8.1 Kisat verkossa.fi:llä on oikeus hylätä osallistujia ja sulkea heitä ulos kilpailusta, jos he pyrkivät vaikuttamaan osallistumismenettelyyn, peliin tai kisat verkossa.fi -sivustoon siinä onnistuen tai epäonnistuen, rikkovat pelisääntöjä tai pyrkivät muin epärehellisin tai vilpillisin keinoin vaikuttamaan kilpailun järjestämiseen erityisesti häiritsemällä käytettävän ohjelmiston toimintaa taikka uhkailemalla tai häiritsemällä Kisat verkossa.fi:n, yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden työntekijöitä tai muita kilpailuun osallistujia.

8.2 Epäiltäessä mahdollista netiketin ja/tai käyttäytymissääntöjen rikkomista, kisatverkossa.fi pidättää oikeuden sulkea osallistuja pois kilpailusta jo ennakkoon.

9. Kilpailun lopettaminen ja muuttaminen
Kisat verkossa.fi pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa kilpailu perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Peruutuksien perusteltua syitä voivat olla, tekniset tai ohjelmalliset ongelmat, oikeudelliset syyt tai tietoturvan vaarantuminen.
10. Vastustamis- ja peruuttamisoikeus seurauksineen
Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksessa tai peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksensa. Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa tai tietojen muu käyttö lopetetaan tällöin välittömästi. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa vastustamisesta/peruuttamisesta välittömästi myös kilpailun sponsoreille ja yhteisyökumppaneille.

11. Tietosuoja
Katso tietosuojalauseke.

12. Lainvalinta
Kilpailuun sovelletaan osallistujan asuinpaikkavaltion lainsäädäntöä. Muilta osin sovelletaan Viron lainsäädäntöä.